Convocadas as axudas para promover o emprego de maquinaria agrícola en réxime asociativo

Convocadas as axudas para promover o emprego de maquinaria agrícola en réxime asociativo

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas para o fomento do uso de maquinaria agrícola en réxime asociativo. Os solicitantes contarán cun mes de prazo para solicitalas.

Con estas subvencións procúrase fomentar o uso de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo, impulsar a introdución de novas tecnoloxías no seu emprego e racionalizar os custos de mecanización. Outros obxectivos pasan por incrementar os mecanismos de seguridade no traballo, reducir as emisións contaminantes e promover o aforro enerxético, na procura dunha mellora da calidade de vida no medio rural.

Estas axudas apoian os custos de adquisición de maquinaria agrícola e os estudos técnicos de viabilidade daquelas entidades asociativas do sector agrario que queiran dar servizo aos seus socios a través deste sistema para compartir a maquinaria.

O importe da subvención será do 35 % dos custos, unha porcentaxe que poderá incrementarase ata un máximo do 50 % en función de criterios que priman a localización da entidade en zonas con limitacións naturais e o feito de que o beneficiario proceda dunha fusión de cooperativas.