MARCOS VÁZQUEZ MAREY

Modernización do agro

Modernización do agro
"Hai que mirar con cariño e realismo o que se ve: moita terra abandonada e unha despoboación atroz das zonas rurais, ou sexa, xusto o contrario da terra e da xente en harmonía"

 

Artigo publicado enVaca Pinta 2