XOÁN RAMÓN ALVITE

Lexislar de costas ao sector

"De pouco serven as consultas públicas, os trámites de audiencia, as alegacións ou os recursos posteriores, se non hai vontade de escoitar todas as partes"