MANUEL CRESPO

A nova PAC: entre o reto e a ameaza

"A redución do impacto ambiental a través do menor uso de produtos fitosanitarios e fertilizantes representa un reto para todos, pero tamén unha ameaza en función dos tempos marcados"