MARCOS VÁZQUEZ MAREY

De comer se trata

"Non é que quedase a xente que non valía para outra cousa; é xusto o contrario, quedou a que tiña a capacidade para facelo"

 

Artigo publicado enVaca Pinta 11