Unión de Uniones critica que as interprofesionais recadasen 260 millóns para uns resultados máis que cuestionables

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar as extensións de norma levadas a cabo polas trece principais interprofesionais agroalimentarias en España, incluída a láctea, cifra en 260.200.000 euros a recadación destas organizacións ata hoxe en día e denunciou en Bruxelas o modo en que se crearon estas organizacións e o seu funcionamento. Critica que a cifra recadada desde a creación da primeira interprofesional é máis que elevada como para obterse mellores resultados, mentres que aínda moitos dos sectores representados están a atravesar unha crise sen precedentes.

A Organización, que elaborou un informe respecto diso, explica que para 2026, ano no que expiraría a extensión de norma que de momento máis se alarga, a do porcino ibérico, a achega obrigatoria por parte do sector xa alcanzaría a friorenta de 371.400.000 euros, segundo as estimacións baseadas nos propios criterios das interprofesionais á hora de calcular os seus ingresos nas ordes de aprobación das extensións de norma. A metade aproximadamente da cantidade teríana aportado os agricultores e gandeiros.

PODERÍASE CHEGAR ATA 443 MILLÓNS DE EUROS

Así mesmo, os 371 millóns de euros previstos ata 2026 con base ás extensións aprobadas ou solicitadas, poderían engrosarse ata os 443, se todas as interprofesionais cuxas extensións de norma expiran no devandito período, deciden mantelas en vigor en contías similares ás actuais, o que, a xuízo da Organización, é moi probable pola experiencia destes anos de atrás.

A DE ACEITE DE OLIVA É A QUE MÁIS RECADA

Por sectores, 120 millóns son recadados pola interprofesional do aceite de oliva, seguida de lonxe pola interprofesional do viño de España, 46,9 millóns; a do sector porcino de capa branca, 44,7 millóns, e a de oliva de mesa, 38,2 millóns.

A estas cifras, á súa vez, habería que sumar as subvencións adicionais recibidas. Segundo a Base de Datos Nacional de Subvencións, só entre xuño de 2016 e xaneiro de 2019, sete interprofesionais recibiron máis de 31 millóns de euros para promoción dos produtos, dos que 48 % foron á interprofesional do aceite de oliva (15 millóns), 19 % para INTERACEITUNA (6 millóns) e 14 % a INTERPORC respectivamente (4,4, millóns).

Unión de Uniones lamenta que, a pesar de que preto do 80 % da recadación vai destinada a promoción, este gasto fose claramente ineficaz. Así, desde 2010, o consumo per cápita destes produtos descendeu en moitos casos: o aceite de oliva, un 20 %; o viño, case un 18 %; o porcino, un 8,3 %; o leite, un 4 %, ou a carne de ovino, un 36 %.

NON FREAN A CRISE DE PREZOS EN ORIXE

A achega positiva das interprofesionais a amortecer as crises de prezos de certos sectores tampouco se evidenciou. De feito, algunhas delas mantiveron (INTEROVIC) ou mesmo multiplicaron por tres (INLAC) a cota detraída ao gandeiro, a pesar da mala situación de prezos en orixe.

INTERPROFESIONAIS SEN LEXITIMIDADE

Unión de Uniones vén denunciando que na maioría das interprofesionais a representación da rama produtora repártese a partes iguais entre tres organizacións agrarias, sen que ao longo de todos estes anos de funcionamento acreditasen o volume de produción que representan, tal e como esixen as normas.

Neste sentido, a organización considera que esta carencia no proceso de formación se traslada nunha falta de lexitimidade para tomar decisións que afectan o conxunto do sector con, ademais, pouca ou ningunha transparencia acerca da xestión dos fondos recadados.

Unión de Uniones pide ao Ministerio que esixa unha medición real da representatividade destas organizacións, que declare obrigatorio publicar as memorias anuais das interprofesionais, que as achegas económicas teñan en conta a situación dos produtores e que, se en todos estes anos de extensións as medidas aplicadas non deron resultado, se busquen novas fórmulas que realmente contribúan a mellorar os sectores e a posición dos agricultores e gandeiros.