ENTREVISTA A FERMÍN RICO, VETERINARIO DO CENTRO VETERINARIO MEIRA (MEIRA, LUGO)

“Estase traballando máis en prevención, en manexo e en educación do persoal que coas vacas”

Tras máis de trinta anos dedicado á veterinaria e en especial á produción de leite, abordamos con Fermín Rico, do Centro Veterinario Meira, a situación do sector de maneira máis xeralizada. Durante a nosa charla destacou a evolución do seu traballo cara á asesoría integral das explotacións, á prevención e á mellora do manexo colectivo en detrimento da curación individual dos animais.