Ábrese a consulta pública do real decreto que regulará a solicitude única da nova PAC

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) inicia o procedemento de consulta pública do proxecto de real decreto sobre a aplicación, a partir de 2023, das intervencións en forma de pagos directos e o establecemento de requisitos comúns no marco do Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PAC) e a regulación da solicitude única do sistema integrado de xestión e control. A Comisión Europea deulle o visto e prace a España para a remisión formal desta proposta, cuxa aprobación definitiva se espera nas próximas semanas.

No real decreto mantense a orientación recollida no regulamento comunitario, que persegue destinar os pagos directos da PAC a aqueles agricultores activos que realizan unha actividade real no ámbito agrario. Tamén se establecen as características, prazos e disposicións aplicables á solicitude única anual de axudas, que se mantén como elemento indispensable para a xestión de determinadas intervencións do Plan Estratéxico da PAC. Fíxanse as normas que regularán durante o período 2023-2027 as decisións para o traspaso de remanentes, se proceden, entre as intervencións de pagos directos.

O proxecto de real decreto regula os requisitos necesarios para poder acceder aos máis de 2.934 millóns de euros que se concederán, de maneira anual, como pagos desacoplados de apoio á renda dos agricultores e gandeiros. Así, regularízase a axuda básica á sustentabilidade, que substitúe ao actual réxime de pago básico e establécese o novo pago redistributivo, complementario á anterior, e que se concede ás primeiras hectáreas de todas as explotacións. 

Doutra banda, para lograr un impulso efectivo á substitución xeracional do medio rural, o real decreto regula o novo pago complementario á renda para os novos agricultores, cun importe anual de 96 millóns de euros.

O prazo para o envío de observacións a este texto finaliza o próximo 11 de agosto, inclusive.