ROSA MARÍA ORTEGA, EXPERTA EN NUTRICIÓN E CIENCIA DOS ALIMENTOS

“Máis dun 75 % dos individuos teñen inxestións de calcio inferiores ás recomendadas”

A doutora Rosa María Ortega, da Facultade de Farmacia da Universidade Complutense de Madrid, unha das maiores expertas no país no campo da nutrición e a ciencia dos alimentos, advertiu sobre as correntes anti-lácteos que poden constituír un problema para a saúde dos consumidores durante o seu relatorio “Os lácteos, alimentos necesarios ou prescindibles?”, impartida no marco do XXI Seminario de Nutrición que acolleu a UIMP na cidade de Cuenca.

Durante a súa charla apuntou que “máis dun 75 % dos individuos teñen inxestións de calcio inferiores ás recomendadas, e dado que máis do 50 % do calcio da dieta provén de lácteos, aumentar o seu consumo é recomendable, ata chegar ao adecuado” e, como resumo de diversas investigacións científicas, sinalou que “a inxestión moderada de leite durante o embarazo asóciase positivamente co peso ao nacer do descendente e coa súa lonxitude e contido mineral óseo durante a infancia. En adultos asóciase con menor risco de síndrome metabólico, enfermidade coronaria e infarto de miocardio, cancro colorrectal e de vesícula e diabetes tipo 2. En persoas maiores axuda a diminuír o risco de fraxilidade, sarcopenia e fracturas vertebrais”.

A doutora Ortega, membro ademais do comité científico que asesora á Organización Interprofesional Láctea, Inlac, sobre nutrición e saúde e o papel dos lácteos neste ámbito, destacou a importancia nutricional dos lácteos e os seus beneficios sanitarios, “que se deben á súa composición e á interacción entre os compoñentes que achegan, polo que o conseguir un consumo adecuado convértese nunha prioridade”.


“Os últimos estudos avalan a necesidade de ter un consumo adecuado en todas as etapas da vida pola súa relación coa prevención e o control de enfermidades crónicas"

Indicou que a poboación descoñece cal é o valor nutricional dos lácteos e o seu consumo aconsellado (2-4 racións/día) e que recibe mensaxes frecuentes sobre a conveniencia de reducir ou eliminar estes alimentos da dieta. Neste sentido, fixo referencia a que “os últimos estudos avalan a necesidade de ter un consumo adecuado en todas as etapas da vida pola súa relación coa prevención e o control de enfermidades crónicas. O consumo de lácteos é menor de 2 racións/día no 37,1 % dos nenos e o 42,3 % dos adultos, polo que convén que esta situación sexa mellorada”.

Ante as ideas que circulan entre a poboación e entre profesionais sanitarios, animando a reducir o consumo de lácteos por diferentes razóns, a inmensa maioría inxustificadas segundo a Inlac, Ortega indicou que “os lácteos son alimentos de elevado valor nutricional e útiles no contexto dunha alimentación correcta. Non son imprescindibles no sentido de que o ser humano pode vivir sen tomalos, como lles sucede ás persoas con alerxia á proteína do leite, que non poden tomar lácteos e teñen que planificar a súa dieta excluíndo estes alimentos e substituíndoos por outros. Con todo, o consumo de leite e produtos lácteos, na cantidade aconsellada nas guías de alimentación nacionais e internacionais é de gran axuda na mellora nutricional e sanitaria de individuos e colectivos”.

Finalmente, respecto da importancia nutricional dos lácteos, Rosa María Ortega concluíu que “son a fonte dietética maioritaria de calcio, magnesio e vitamina D, nutrientes implicados no remodelado óseo; tamén achegan proteínas de alto valor biolóxico e cantidades importantes de vitaminas B2 e B12, así como acedos grasos esenciais, e algúns antioxidantes, entre outros nutrientes. Aínda que a súa graxa é maioritariamente saturada (65 %) parece non afectar adversamente ao risco cardiovascular e pode ter incluso un lixeiro efecto protector”.