As XIX Xornadas sobre Produción Animal AIDA celebraranse en xuño de maneira virtual

Fiel á súa tradicional cita cada dous anos, a Asociación Interprofesional de Desenvolvemento Agrario (AIDA) traballa intensamente para preparar este ano de maneira virtual as súas Xornadas sobre Produción Animal.Na case vintena de edicións anteriores estas xornadas organizáronse de maneira presencial no Campus de Aula Dei de Zaragoza; sen embargo, as circunstancias sanitarias actuais obrigan a un cambio de formato nesta edición, que se celebrará de maneira virtual durante os días 1 e 2 de xuño de 2021.

Estas xornadas convertéronse nun dos foros científico-técnicos máis importantes do noso país, onde se discuten os temas máis actuais relacionados co estudo da produción animal. A elas acoden habitualmente a maioría de investigadores e técnicos deste campo, procedentes de distintos centros de investigación, universidades e asociacións, na súa maioría de carácter nacional. Polo seu carácter multidisciplinar e dinámico son o foro ideal para intercambiar experiencias e reflexionar sobre os últimos avances de interese para os profesionais do sector.

O cambio de formato da edición de 2021 non parece minguar o seu interese. Recentemente acaba de pechar o prazo de recepción de comunicacións e recibíronse máis de 260 traballos. Estes presentaranse en directo nunha nova plataforma deseñada especificamente para o congreso repartidos en seis seccións temáticas: Sistemas de Explotación: Xestión e Economía; Nutrición e Alimentación; Reprodución; Xenética; Calidade dos Produtos, e Sanidade e Benestar Animal.

Para incentivar a participación de científicos nas fases iniciais da súa carreira, e como en edicións anteriores, estableceuse o premio Jóvenes Investigadores, que presentan o seu traballo nas distintas seccións das xornadas

O comité organizador das XIX Xornadas sobre Produción Animal AIDA está formado por investigadores do Centro de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentaria de Aragón (CITA), da Universidade de Zaragoza (integrados no Instituto Agroalimentario de Aragón) e da Universitat de Lleida (UdL), ambas as dúas integrantes do Campus Iberus, baixo a coordinación do doutor Daniel Villalba (UdL). O comité científico conta con investigadores da CITA, a UdL e as universidades de Zaragoza, Estremadura e a Universidade Sueca de Ciencias Agrarias.

O encontro conta co apoio do Colexio Oficial de Veterinarios de Huesca, o Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Aragón, Navarra e País Vasco, a Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón e as empresas HUMECO (Consorcio Mercantil de Huesca SL) e NUTRICOR SL.