Guía da Axencia Tributaria para o adiamento de débedas

Guía da Axencia Tributaria para o adiamento de débedas

A Axencia Tributaria publicou unha guía de instrucións provisionais para solicitar o adiamento de débedas previsto no Real Decreto Lei Covid-19.

Pódense aprazar débedas ata 6 meses, con 3 meses de carencia (nos que non se pagan intereses), relativas a IVA, IRPF e Imposto de Sociedades, que se deberán de presentar no mes de abril (data límite o 20 de abril) relativos ao primeiro trimestre de 2020.

O aprazamento de débedas para pemes e autónomos alcanza ata un máximo de 30.000 euros.

Guía, on line