O Consello de Ministros incrementa o apoio á contratación de seguros agrarios

O Consello de Ministros aprobou a modificación do 43.° Plan de Seguros Agrarios Combinados para incorporar a dotación orzamentaria no exercicio 2022, estimada en 18 millóns de euros. Incrementa a subvención en 10 puntos porcentuais en todas as liñas que comezan o seu período de subscrición o 1 de setembro.

A ampliación desta dotación é unha das medidas aprobadas polo Consello de Ministros o pasado 25 de xuño dentro do Real Decreto-Lei 11/2022 polo que se prorrogan e aproban novas medidas de apoio ao sector agrario ante o actual contexto de incremento de custos nas explotacións agrarias derivados da guerra en Ucraína.

Con este incremento, o orzamento para o presente exercicio elévase ata os 275,7 millóns de euros, cantidade que alcanza os 317,7 millóns se se considera o período dun ano de aplicación da medida. “Esta medida resulta fundamental para a política de apoio aos seguros agrarios, un instrumento que permite a estabilización de rendas no sector, protexéndolle de multitude de fenómenos naturais adversos”, destacan desde o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e engaden que “no actual escenario de cambio climático, os seguros agrarios resultan cada vez máis necesarios, o que xustifica o incremento do apoio público con estas subvencións que se dirixen a abaratar o custo das primas ao agricultor”.