Ferramentas Crystalyx para favorecer o éxito nunha explotación

A alimentación está cada vez máis rodeada de asuntos que exceden o propiamente tradicional. Na actualidade, temos á nosa disposición moitas ferramentas para favorecer a dixestibilidade, e aí interveñen os azucres. Debemos considerar este tipo de produtos, xa que responden precisamente ao que non dáche o computador e son esas pequenas ferramentas as que poden favorecer o éxito nunha explotación.
Neste sentido, Crystalyx englóbase nunha tendencia recente dos técnicos en nutrición animal en vacún leiteiro a considerar os azucres como un nutriente cunhas vantaxes moi interesantes.

Ver testimonial en Badiola Holstein

Ver testimonial en SAT Prolesa