DeLaval presenta o seu programa de asesoría Think Big

Os gandeiros que buscan aumentar o tamaño do rabaño atópanse cunha gran cantidade de dúbidas que necesitan resolver cos mellores profesionais. Para resolvelas, DeLaval pon á súa disposición os mellores especialistas e a súa experiencia para aconsellarlle e axudarlle no seu camiño ao crecemento, a través do seu programa Think Big.

Na empresa contan cos sistemas adecuados para pensar ao grande. Tanto se se trata de cambiar ao ordeño automático como de algo máis convencional, teñen un equipo preparado para axudarlle a deseñar a solución que mellor se adapte as súas necesidades. Co programa Think Big, fan seus os proxectos dos emprendedores para xuntos levar a cabo unha análise en profundidade co fin de atopar as solucións que mellor se adapten ás súas futuras necesidades.

Máis información na súa páxina web