Mensaxe de Aprolep ante a crise sanitaria por Covid-19

Tranquilidade, solidariedade e responsabilidade

Tranquilidade, solidariedade e responsabilidade

De cara á crise global causada pola pandemia do Covid-19, a Asociación dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) quere deixar unha mensaxe de tranquilidade aos portugueses sobre o abastecemento de produtos lácteos. Todas as informacións que dispomos indican que os agricultores, cooperativas, empresas de transportes, transformación e distribución están a traballar normalmente, coas limitacións naturais e todos os coidados posibles, non habendo motivo para que os consumidores fagan compras en exceso que dificulte o traballo de reposición e acceso de todos á alimentación.

Neste contexto, a carreira aos andeis de alimentación nos supermercados veu confirmar como é de importante manter vivo o sector agropecuario para garantir a seguridade alimentaria das poboacións. A pesar das dificultades que sentimos ao longo dos anos, demostramos resiliencia e capacidade de responder os desafíos. É fundamental que a sociedade e o poder político recoñezan a relevancia do sector primario de forma permanente e non só en momentos de crises como a que vivimos. Subliñamos mesmo que a brutal redución da polución a nivel mundial despois da parada do tráfico aéreo, do tráfico urbano e doutras actividades económicas demostrou dunha forma moi clara que non eran as vacas a causa desa polución.

Pero, as alteracións da vida cotiá impostas para a contención da pandemia provocaron alteracións de consumo e novos problemas que urxe enfrontar. No sector do leite de vaca rexistramos dificultades puntuais dalgunhas queixerías que non teñen saída para os seus produtos porque o seu mercado era o restablecemento e teñen dificultade para comprar aos produtores o leite, habendo propostas para redución drástica do prezo nun 30 %. Tivemos coñecemento de produtores de leite de cabra e ovella que nunha situación máis dramática foron obrigados a tombar os tanques de leite producido. Agora, ante esta situación excepcional, apelamos a unha solidariedade excepcional entre transportistas e industrias para que non se perdan os produtos agrícolas producidos e apelamos aos consumidores para que, no posible, compren os produtos lácteos que adoitaban consumir nos restaurantes, para manter o medio rural vivo e producindo. Non esquecer que cabras, ovellas e agricultura ao redor das aldeas son a primeira protección para evitar os incendios de todos os anos.

Máis aló da realidade local, esta crise lémbranos o que sempre afirmamos: a Unión Europea ten a responsabilidade de manter viva unha agricultura de proximidade aos consumidores, para manter o abastecemento das poboacións con seguridade alimentaria. Esta crise sanitaria, con todas as restricións necesarias á parada da pandemia, vai provocar unha crise económica e de comercio internacional que debe ser desde xa anticipada ao nivel da Unión Europea por unha análise permanente do mercado. É probable que en diferentes lugares de Europa xurdan dificultades na transformación e comercio de produtos lácteos. Nese contexto débese evitar a repetición dos erros dos últimos 10 anos, podendo ser necesario conter a produción para que países excedentarios de leite non alaguen os mercados de países como Portugal que teñen unha produción axustada ao consumo. Iso debe ser feito de forma organizada e rápida a nivel europeo. Europa non ten unha política común de saúde e por iso non conseguiu responder de forma organizada a esta crise, pero ten unha Política Agrícola Común e institucións comunitarias que deben actuar para previr.

A dirección de Aprolep