NA GRANXA | A PRADEIRA SC (A Coruña)

Plans de futuro en clave feminina

Viaxamos ata o concello coruñés de Carballo para coñecer o presente e o futuro da gandería A Pradeira, unha sociedade civil da que forman parte Jesús Castro Esmorís e as súas fillas Carmen e Raquel, que apostaron por darlle continuidade ao negocio familiar e para o que xa teñen previsto un novo proxecto de mellora.

Reportaxe en Vaca Pinta 15

Reportaxe en vídeo en Vaca TV