España solicita á Comisión Europea a ampliación do período de solicitude da PAC 2020 ata o 15 de xuño

España solicita á Comisión Europea a ampliación do período de solicitude da PAC 2020 ata o 15 de xuño

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación xa solicitou á Comisión Europea (CE) a ampliación do período de solicitude das axudas da Política Agraria Común (PAC) ata o 15 de xuño para que ningún agricultor e gandeiro teña dificultade para presentar a súa solicitude única da PAC do ano 2020.

O 1 de febreiro abriuse o prazo de presentación da solicitude única da PAC no ano 2020 e cuxa finalización estaba prevista o próximo 30 de abril.

Con todo, coa publicación do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o Estado de Alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, establécense unha serie de restricións ao movemento das persoas que van ter un impacto notable no devandito proceso de presentación da solicitude única.

O MAPA iniciou a tramitación dunha orde ministerial que establecerá o 15 de maio como data de finalización do prazo de presentación da solicitude única para a campaña 2020 en todo o territorio nacional. En base á regulamentación comunitaria a día de hoxe esa é a data máxima ata a que pode ampliarse o prazo sen modificar os devanditos regulamentos.

Por iso, España pediu a ampliación do prazo máximo de presentación da solicitude única á CE ata o 15 de xuño. En breve iniciarase a tramitación dun Regulamento de Execución para ampliar o prazo máximo de presentación da solicitude única ata esa data.

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en colaboración coas comunidades autónomas, fomentarán os procesos de presentación telemática da solicitude única e reforzarán as distintas alternativas que permitan aproveitar ao máximo estes mecanismos, para que poidan seguir presentándose mediante estes medios o máximo número de solicitudes. Isto inclúe tanto a presentación telemática da solicitude directamente polo agricultor, como os mecanismos de presentación telemática por parte das entidades colaboradoras. As autoridades competentes das comunidades autónomas proporcionarán as instrucións pertinentes para ese efecto.

Todo iso sen prexuízo de que, nos próximos días, se tomen medidas adicionais para asegurar a xestión, control e pago das axudas da PAC.

O obxectivo do Goberno de España é facilitar o máximo posible a agricultores e gandeiros, ante a excepcionalidade creada tras o decreto do Estado de Alarma, a presentación da súa solicitude da PAC do ano 2020.