EN DIRECTO | 42.º Concurso Nacional da Raza Frisona

Xixón, 24 de setembro de 2022
SECCIÓN 26.ª

Vaca gran campiona nacional