Capsa Food e o CEEI Asturias crean o proxecto LaGranja para a mellora da alimentación

Capsa Food e o Centro Europeo de Empresas e Innovación do Principado de Asturias (CEEI Asturias) uníronse para crear LaGranja, un ecosistema que axuntará talento emprendedor e proxectos de innovación para investigar e desenvolver novos conceptos que permitan introducir melloras na cadea alimentaria, desde a orixe ata a mesa, reforzando e impulsando ao sector agroalimentario asturiano.

“Trátase de compartir sinerxías para edificar, entre todos, unha alimentación que fale da orixe, que impulse o coñecemento e as novas experiencias de consumo arredor dunha vida saudable, sustentable e de orixe”, sinalan os portavoces da iniciativa.

LaGranja é un proxecto enmarcado dentro da iniciativa Capsa Vida [Vehículo de Investimento para o Desenvolvemento da Alimentación], desenvolvido no Parque Tecnolóxico de Asturias e en colaboración con diferentes axentes (entre os que se atopan Idonial, Fundación CTIC, Asincar e a Cátedra MediaLab_Uniovi a través da Fundación Universidade de Oviedo) que permiten introducir melloras na cadea alimentaria. Abarcará fundamentalmente as áreas de innovación, de sustentabilidade na agricultura, na gandería e no medio rural; de saúde e de personalización do consumidor.

Aberto a toda a comunidade interesada en promover o progreso social e sustentable a través do consumo dunha alimentación responsable, LaGranja articulará charlas e coloquios sobre retos do medio rural e como desenvolver a alimentación; establecerá acordos de colaboración para co-crear solucións aos distintos retos que se expoñan e fomentará bolsas e soporte para definir hipóteses da proposta de valor.