Zoetis informa o veterinario sobre as novidades na prescrición de antibióticos mediante a celebración de xornadas online

Nos meses de maio e xuño, a Unidade de Rumiantes de Zoetis levou a cabo unha serie de xornadas centradas nas novidades no uso e prescrición de antibióticos derivadas do novo Regulamento sobre Medicamentos Veterinarios e o novo RD que desenvolve aspectos non contemplados por normativa comunitaria, ou aqueles que se deixa a arbitrio do estado membro. As xornadas online destináronse aos prescriptores de Estremadura e Castela A Mancha.

En primeiro lugar, interveu Cristina Muñoz, coordinadora do Plan Nacional de loita fronte á resistencia aos antibióticos (PRAN) na Axencia Española de Medicamentos e Produtos Zoosanitarios (AEMPS), seguiulle, Inés Moreno, xefe Área de Hixiene Gandeira no Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), e, por último, as xornadas concluían da man de Francisco Javier García Peña, xefe de división da sección microbiológica de augas no laboratorio de saúde pública de Madrid, e José María San Miguel, director técnico de Rumiantes en Zoetis España.

Desde Zoetis teñen previstas novas xornadas dirixidas a Castela e León, Aragón e Murcia. Todo aquel que estea interesado en acudir xa ten dispoñible a inscrición e tamén pode visualizar de novo as que xa se celebraron.

Coñece máis sobre as xornadas