YaraRega™, fertirrigación en cultivos a ceo aberto

Yara pon no mercado YaraRega™, unha nova proposta competitiva de fertilizantes NPK solubles para aplicación mediante rega.

YaraRega™ preséntase como unha alternativa competitiva fronte á fertilización tradicional para cultivos desenvolvidos ao descuberto e permite aproveitar ao máximo a instalación de rega.  

As formulacións presentadas son combinacións equilibradas de macro e micronutrientes e, como en todos os fertilizantes NPK de Yara, cada gránulo contén a mesma proporción de Nitróxeno, Fósforo e Potasio. Isto fai que sexa máis fácil conseguir solucións homoxéneas e na proporción adecuada de nutrientes, evítese a súa segregación e simplifíquese a xestión.

Que beneficios presenta?

YaraRega™ está deseñado para todo tipo de rega, sendo especialmente eficaz en goteo e aspersión, o cal outorga ao produto gran versatilidade e facilidade de manexo.

Trátase de produtos que presentan unha cantidade de insolubles mínima, o que evita a obstrución dos cabezais de rega. Ademais, a súa excelente granulación e as súas propiedades físicas melloran a manipulación, o ensacado e o almacenamento, evitando a xeración de po e o apelmazamento.

Finalmente, cabe destacar que se trata de produtos seguros e de alto valor engadido, que contan coa experiencia e coñecemento de Yara na súa produción e que poden ser unha alternativa a ter en conta de cara a un maior aforro no investimento.

Comunicado completo