Trouw Nutrition España realiza a DAP do seu penso Asa Vacas Yucca Plus

Trouw Nutrition España realizou, coa certificación do Instituto de Pegada Ambiental, a Declaración Ambiental de Produto (a cal certifica o impacto na pegada de carbono e na pegada de auga) dun corrector para pensos de rumiantes.

Esta DAP detalla o desempeño ambiental do proceso de fabricación e distribución do corrector para pensos Asa Vacas Yucca Plus fabricado pola compañía, no seu formato de comercialización como IBA de 25 quilos. A unidade declarada equivale a 1 quilo de corrector envasado e distribuído ao cliente.

A DAP foi desenvolvida utilizando a metodoloxía de Análise de Ciclo de Vida (ACV), regulada pola normativa ISO 14040. O ACV elaborado inclúe o estudo de todas as fases e procesos necesarios para a fabricación do corrector para pensos: desde a extracción das materias primas, ata o envasado do produto final, pasando por todas as fases intermedias de fabricación.