A DIFERENCIA DEKALB | EN VÍDEO

Solucións fitosanitarias para minimizar as perdas de produción dos teus campos de millo

Combatir a aparición de malas herbas e adaptar as doses aos diferentes cultivos, terreos e zonas xeográficas son os obxectivos dos ensaios anuais realizados por Bayer Crop Science cos seus herbicidas.

En Vaca Pinta 23 falamos con Montserrat Vázquez e José María Vivero, delegada en Galicia e asesor agronómico da empresa, respectivamente, para coñecer como realizan estas análises, facemos un repaso polas súas solucións e visitamos SAT As Pandas (Vilalba, Lugo) para ver como desenvolven o control dun cultivo. Ademais, Manuel Barreiro, axente comercial de Dekalb, repasa os puntos fortes de DKC 6308, o seu novo ciclo 600.