WEBINARIOS ELANCO: NO FLY ZONE

Se non se converten en moscas, non son un problema

Sabías que a cada grao que aumenta a temperatura entre 16 °C e 35 °C, nacen un 3 3 máis de moscas*? Por iso é tan importante evitar que as larvas completen o seu ciclo e cheguen a ser moscas adultas.

Tras a charla virtual do Dr. Richard Hack onde vimos o importante papel que xogan as moscas como vectores transmisores de enfermidades, segue os consellos de Elanco para aprender a usar AGITA e NEPOREX® coa máxima efectividade (utilice os biocidas de xeito seguro: lea sempre a etiqueta e a información sobre o biocida antes de usalo).. O martes 14 de xullo ás 13:00 falaremos sobre iso con Marcello Guadagnini, técnico de Rumiantes da compañía.

O webinario poderá verse desde a nosa sección de televisión e na nosa páxina de Facebook.


*Axtell RC. Fly Control in Confined Livestock and Poultry Production. Technical Monograph. 2002;1:6-22.