RumiLife® CAL24, unha solución cómoda, eficaz e rendible para as hipocalcemias

A hipocalcemia ou febre do leite afecta, segundo diversos estudos realizados en países punteiros en produción de leite, ata a un 40-50 % dos rabaños e implica un custo de entre 100 e 200 euros por animal afectado, ademais de abrir maiores posibilidades a outras enfermidades como cetoses, metrites ou desprazamentos de callada. Javier Martínez Gallego, veterinario de Inatega, explícanos nesta entrevista publicada en Vaca Pinta 25 os beneficios de utilizar RumiLife® CAL24 para previr esta patoloxía.