EN VÍDEO

Recomendacións Bayer-Dekalb para o uso racional de fitosanitarios en cultivos de millo

A sección de TV da nosa web acábase de actualizar cunha serie de vídeos de Dekalb-Bayer Crop Science con recomendacións para o uso racional de fitosanitarios en cultivos de millo. Os técnicos da marca Pablo Amado e José María Vivero abordan temas como ocontrol das malas herbas, a importancia da calibración dos eqiupos ou a protección dos cultivos, así como explican as solucións postas a disposición do agricultor e gandeiro para lograr os obxectivos recomendados.