ProfisPro, o novo sistema intelixente de pesada das fertilizadoras Amazone

A constante demanda de maior precisión por parte dos clientes levou a Amazone –marca  importada para España por Farming Agrícola– a empezar a fabricar fertilizadoras suspendidas con sistema integrado de pesada en 2001. O sistema de pesada Profis identifica de maneira precisa calquera desviación sobre a dose de aplicación real fixada como obxectivo. As células de pesada na gama actual de fertilizadoras miden cambios no peso 200 veces por segundo, e axustan automaticamente a posición das trampillas cada 25 kg. A gran vantaxe dos sistemas de pesada é que realizan as medicións en tempo real, polo que a dose de aplicación está optimizada de maneira constante, incluso ao traballar en ladeiras, límites de parcela ou parcelas irregulares.

A regulación da dose de aplicación co sistema de pesada Profis é realmente preciso. As desviacións durante todo o traballo soamente supoñen ao redor dun 1 %. Agora, para poder facer regulacións permanentes, incluso co axuste a intervalos de 25 kg, a fertilizadora suspendida ZA-TS e o modelo arrastrado ZG-TS 01 contan co novo sistema intelixente de pesada ProfisPro, que inclúe o novo sistema de medida de par FlowControl. Concretamente, o FlowControl conta cun sensor en cada disco, de maneira que se pode medir e monitorizar o par individual de cada disco.

Ampliar información na nota de prensa emitida pola compañía