Limagrain Ibérica garante o subministro de sementes

Limagrain Ibérica (LG) é a empresa líder na venda de semente de cultivos extensivos en España grazas á súa oferta multiespecie e as súas sementes representan a subministración de alimentos para o próximo ano. A actividade agrícola e gandeira forman parte da cadea alimentaria que hai que garantir e a semente ten un papel fundamental nesta cadea, de feito é o primeiro elo da mesma.
 
Á luz das medidas adoptadas polo noso Goberno para garantir a protección dos cidadáns, Limagrain Ibérica (LG) puxo en marcha unha serie de accións que lle permiten continuar coas actividades de produción de semente para garantir a subministración de sementes aos seus clientes. Para iso, adoptaron todas as medidas necesarias para proseguir traballando con normalidade e seguridade, e contribuír a preservar en todo momento a saúde dos nosos empregados, dos nosos colaboradores e de todo o conxunto da sociedade.

Vídeo de agradecemento ao sector