A UNIR aposta pola formación en reprodución bovina

A reprodución bovina é unha peza fundamental no sector primario, que crece constantemente, e a Universidade Internacional da Rioxa (UNIR), consciente da situación, busca colaborar na evolución do sector. Vaca Pinta36 recolle como a institución aborda esta necesidade, da cal xorde o seu Máster en Novas Técnicas de Reprodución Bovina.

España é actualmente o terceiro país da Unión Europea con maior volume de cabezas de gando bovino, con 6,7 millóns, só por detrás de Francia e Alemaña. Esta actividade xera máis de 3.000 millóns de euros no país e o valor da produción de carne de vaca aumentou uns 900 millóns de euros dende 2008. A súa relevancia económica é, polo tanto, evidente e a figura do veterinario resulta imprescindible para os gandeiros ao longo de todo o proceso reprodutivo.

Así, a reprodución é unha das disciplinas determinantes na veterinaria de grandes animais. O crecemento e a evolución do propio sector primario obriga a actualizar constantemente os coñecementos. Por iso, é moi importante que existan programas de especialización para os profesionais, en particular de gando vacún. De aí nace o Máster en Novas Técnicas de Reprodución Bovina de UNIR.

UN PLAN DE ESTUDOS COMPLETO

Este máster está destinado especialmente a profesionais en activo, recentemente graduados ou estudantes que queiran profundar nos aspectos máis relevantes deste tipo de reprodución, como a asistencia nos partos ou unha boa xestión do puerperio, por exemplo.

Algunhas das temáticas que se abordan no posgrao son as patoloxías do aparello reprodutor na vaca e o touro, os factores que inflúen na fertilidade, as técnicas ecográficas máis avanzadas, as estratexias de reprodución máis eficaces, a importancia da xenética e da xenómica ou os últimos avances en biotecnoloxía da reprodución e en técnicas cirúrxicas.

No máster pártese da base de que a reprodución bovina non se entende se non hai detrás unha base firme ao redor da fisioloxía da reprodución, porque só a partir dela se implementan tecnoloxías posteriores.

PROFESIONAIS EN ACTIVO E METODOLOXÍAONLINE

Desde a UNIR consideran fundamental á hora de transmitir os coñecementos aos alumnos, sobre todo en niveis académicos superiores máis especializados, que os docentes estean en activo a nivel profesional. O director do posgrao, Carlos Coronel, é veterinario clínico de medicina interna nas especies bovina, ovina-caprina e equina dende o 2004 e conta cunha dilatada experiencia en reprodución e obstetricia en gando bovino e en pequenos rumiantes.

Outro exemplo é o de Francisco Javier Branco, colaborador e veterinario especializado en clínica e reprodución de rumiantes. Cunha carreira docente e asistencial centrada en obstetricia e reprodución en gando vacún, é relator habitual en congresos nacionais e internacionais. Segundo el, calquera iniciativa destinada a conectar a profesionais en exercicio e a ensinar novas ferramentas, mellorará a calidade do traballo e as competencias e expectativas laborais.

Cabe destacar tamén desta universidade que é completamente online, o cal permite compaxinar a vida laboral dos profesionais do sector coa formación, unha enorme virtude para, por exemplo, os veterinarios, quen normalmente teñen xornadas moi longas e resultaríalles moi difícil compatibilizar o seu traballo con estudos presenciais.

O enfoque práctico e a metodoloxía online converten o Máster en Novas Técnicas de Reprodución Bovina nunha boa oportunidade para especializarse e crecer desde o punto de vista profesional grazas á aprendizaxe das últimas novidades en medicamento reprodutivo bovina da man de recoñecidos e prestixiosos expertos no sector.