Nanta pecha o ano 2021 con case todos os seus residuos reciclados

Nanta, a empresa de pensos compostos para animais líder na península ibérica, terminou o ano 2021 reciclando a maior parte dos seus residuos como parte do seu compromiso coa protección do medio ambiente e a prevención da contaminación. 

Ademais dos seus produtos e proxectos ligados á sustentabilidade, como Granja Circular, a compañía segue unha serie de iniciativas para potenciar este labor: reciclar e valorizar os residuos da súa actividade, o punto limpo 'Econanta', a economía circular e o emprego de enerxía verde cero emisións. A través delas, apostan pola protección e conservación do medio ambiente, xa que son conscientes de que a actividade nas fábricas pode producir impactos ambientais na contorna e, por iso, traballan intensamente en minimizalos.

Así, contan cun sistema de xestión ambiental baseado nas normas ISO 14001 mediante o cal se identifican e avalían os posibles aspectos ambientais co obxecto de tomar medidas para o seu control ou redución. "Anualmente levamos a cabo unha avaliación de impactos ambientais en cada unha das nosas plantas e, en función diso, realizamos unha planificación de melloras ambientais e fixamos plans de emerxencia ambiental revisados e certificados externamente", explican desde a compañía.

As fábricas de Nanta traballan baixo o criterio da valorización e a reciclaxe, limitan os residuos directos derivados das súas operacións e priorizan a reutilización e reciclaxe e evitan o seu traslado ao vertedoiro, un proxecto chamado ‘cero residuos ao vertedoiro’. Ademais, todos os centros de Nanta dispoñen dun punto limpo chamado 'Econanta' destinado a recoller todos os residuos xerados pola planta. 

Con estas medidas, Nanta ten como finalidade achegar solucións nutricionais, sostibles e de calidade coas que crear alianzas cos gandeiros e garantir, á súa vez, a seguridade alimentaria dos consumidores de proteína animal, tal e como marca a estratexia europea 'Da granxa á mesa', a partir de accións sostibles e acordes co benestar animal e co medio ambiente.