Kersia inaugurou o pasado 20 de xuño a súa nova planta en Estella

Kersia inaugurou o pasado 20 de xuño a súa nova planta en Estella

Ao acto de inauguración da fábrica, na se invertiron máis de 5 millóns de euros, asistiu todo o persoal de Kersia Ibérica xunto aos principais directivos da sede central así como directivos e representantes das máis de 90 filiais de Kersia no mundo.

Ten unha superficie de máis de 12.000 metros cadrados. A instalación conta con dobre sistema de carga e descarga de cisternas, peiraos de carga de camións, dobre zona de envasado e 5 grandes seccións de almacenamento. Está dotada dos máis modernos sistemas de seguridade contra lume e verteduras, asegurando a 0 emisión de efluentes e de fugas, mesmo en caso de accidente. Cada almacén é un cubeto de retención en si mesmo.

Máis información na nota de prensa