GEA DairyMilk M6850: o último en análise para cada cuarto

Manter as vacas felices e saúdables é unha parte esencial do funcionamento eficiente e rendible ds granxas leiteiras. A experiencia práctica demostra que o sensor de reconto de células GEA DairyMilk M6850 proporciónalles aos gandeiros unha visión aínda mellor da saúde do seu rabaño.

Pódese adaptar aos sistemas de muxido automático de GEA en calquera momento

É o primeiro sistema de células somáticas do mundo en avaliar os cuartos do ubre de maneira individual durante o muxido. O seu sistema de alerta notifica rapidamente aos gandeiros ao detectar os primeiros signos de enfermidade, para que poidan actuar de inmediato. Isto minimiza a duración de calquera tratamento e apoia o proceso de curación, protexendo a saúde do rabaño e logrando unha produtividade continua.

O sensor de reconto de células GEA DairyMilk M6850 é fácil de instalar e pódese adaptar aos sistemas de muxido automático de GEA (DairyRobot ou DairyProQ) en calquera momento.

Os signos claros de mastite clínica, como escamas, pus ou sangue no leite, requiren atención veterinaria inmediata; pero a mastite subclínica tamén pode ter un impacto na saúde do rabaño e reducir a calidade e o volume do leite. Aínda que neste caso os cambios no leite non se poidan detectar a primeira ollada, o número de células somáticas será notablemente superior en análise de laboratorio.

Así, pérdese un tempo valioso, esperando os resultados das probas do laboratorio. Á diferenza das probas de mostras aleatorias da produción total de leite, o sensor de reconto de células de GEA M6850 revisa cada cuarto do ubre individualmente a medida que se moxe.

Precisión e confiabilidade

Antes de que o sensor de reconto de células GEA DairyMilk M6850 entrase en produción en serie en 2018, máis de 70.000 mostras de leite foron analizadas e comparadas cos resultados do sensor.

O reconto celular de GEA DairyMilk M6850 é o primeiro paso cara a unha xestión animal eficiente e preparada para o futuro. Funciona mediante tecnoloxía EPT, un proceso de medición física patentado que non require materiais operativos adicionais ou reactivos. O sistema de última xeración analiza continuamente o fluxo de leite de cada cuarto do ubre de maneira individual, logrando seguridade e transparencia sen custo adicional.

É sensible, preciso e fiable

Segundo os gandeiros que xa o instalaron é sensible, preciso e fiable. Os datos que o sistema captura e analiza diferencian entre mastite clínica e subclínica relativamente fácil. Os gandeiros poden entón confiar na medición automática e análise proporcionado por GEA DairyMilk M6850 e centran a súa atención nos animais que mostran anomalías.

O sistema é compatible con DairyRobot R9500, Monobox e DairyProQ e axuda a protexer a saúde do rabaño co seu avanzado sistema de alerta temperá.