O Grupo Central Lechera Asturiana alcanza os mellores resultados da súa historia

Esta mañá, a Asemblea de Central Lechera Asturiana SAT aprobou as contas anuais de 2020 co 78,77 % de votos a favor. O Grupo Central Lechera Asturiana (CAPSA, ASA, ASEAGRO, CLAS GESTIÓN e BIOGASTUR) pecha 2020 cos mellores resultados da súa historia alcanzando unha facturación que supera os 811 millóns de euros (811,4) e un beneficio neto de 18,6 millóns de euros, como consecuencia da boa evolución das súas empresas participadas, principalmente de CAPSA e ASA, cuxos resultados foron aprobados e presentados recentemente.

A peche de 2020, Central Lechera Asturiana SAT integrábana 1.057 socios activos que entregaron preto de 409 millóns de litros de leite á súa participada CAPSA e 5.884 socios excedentes (a súa representación é do 38,45 % e 61,55 % respectivamente).

Grazas a estes resultados, a sociedade continúa dando cumprimento ao seu propósito de garantir o futuro dos socios dándolles o apoio necesario para que as súas ganderías sexan rendibles, eficientes e sostibles á vez que contribúen ao desenvolvemento económico e social de territorio producindo alimentos seguros, naturais e saudables a través das empresas que forman parte do Grupo Central Lechera Asturiana.

GARANTÍA GANDEIRA

Ao longo do exercicio, Central Lechera Asturiana SAT continuou traballando para reforzar os servizos que ofrece aos seus gandeiros socios e que se atopan baixo o paraugas do selo "Garantía Ganadera", certificado por SGS. En 2020, e no que se refire aos programas vinculados co coidado do gando e o control da calidade do leite, investíronse máis de 570.000 euros en modernizar o parque de tanques de frío e analizáronse máis de 100.000 mostras dentro do Programa de Control de Calidade do Leite, para garantir a máxima calidade da materia prima. Ademais, atendéronse máis de 61.000 UGMs dentro do programa de Defensa Sanitaria Gandeira e preto de 29.500 animais no servizo de podoloxía. Tamén se venderon máis de 168.000 Toneladas de fariñas, pensos e forraxes naturais dentro do Programa de Nutrición.

No que se refire ao servizo de substitucións, que se atopa dentro dos Programas que velan polo benestar e a calidade de vida dos gandeiros socios, foron preto de 17.400 as horas substituídas para que estes puidesen atender os seus compromisos e así conciliar a súa vida laboral e persoal. Tamén é destacable a garantía de compra e prezo en orixe do leite, grazas ao modelo de integración industrial o que permite ao socio percibir un prezo competitivo no sector. Ademais, todos os gandeiros socios dispoñen dun seguro colectivo de accidentes gratuítos, así como de bolsas para os seus fillos, concedéndose máis de 200 bolsas en 2020 por un importe próximo aos 55.000 euros.

Todas as iniciativas postas en marcha a través destes servizos continúan ratificando o compromiso do Grupo Central Lechera Asturiana coa sostibilidade integral (económica, social e ambiental).