O enfoque One Health prioriza a mellora do benestar animal e o avance da protección dos animais

A crecente preocupación do consumidor polo benestar animal converteuse nunha demanda social. Un reto maior no camiño cara ao enfoque One Health, que se recolle no manifesto Desafíos do século XXI en prevención, benestar e saúde animal. Unha iniciativa impulsada por Boehringer Ingelheim Animal Health España na que participou Joaquim Segalés xunto a expertos como Luís Ortega, José Manuel Sánchez-Vizcaíno, Cristina Muñoz, Pol Llonch e Luís Miguel Cebrián.

Pol Llonch, investigador en benestar animal no Departamento de Ciencia Animal e dos Alimentos da Universidade Autónoma de Barcelona, resalta que "no enfoque One Welfare se xustifica que o benestar animal está asociado ao benestar humano e do medio ambiente". Un benestar que non se refire unicamente a saúde, senón que abarca factores como alimentación, estado emocional ou confort, tanto térmico como físico.

Con continuos cambios no sector gandeiro, Pol Llonch expón o caso do leite de vaca como paradigma da crecente certificación en benestar. "É a que creceu máis en certificación en benestar animal. Aos poucos, as marcas incorporarán criterios de benestar para seguir sendo competitivas, buscando o favor dun consumidor cada vez máis sensible no como se produce o leite".

Elena Gratacós, directora xerente de Boehringer Ingelheim Animal Health España, asume como propio o compromiso co benestar animal e manifesta a aposta "da compañía pola prevención".

Testemuño completo