DeLaval en Carbajales SC: favorecer a diversificación

Adrián González, copropietario da explotación lucense Carbajales SC (Bouzoa, Taboada), recíbenos para explicarnos as razóns da adquisición das súas novas unidades de ordeño V300 de DeLaval, entre as que destaca compaxinar mellor a produción láctea coas súas outras ocupacións nunha granxa de polos. 

A reportaxe pode lerse no último número de Vaca Pinta