Ceva Salud Animal dona a Cruz Roja leite e material escolar

Ceva Salud Animal realizou durante o mes de decembro tres doazóns de leite e material escolar a Cruz Roja. En total entregáronse 11.492 litros de leite e nunha das doazóns a empresa zamorana Leche Gaza quixo sumarse á acción doando a mesma cantidade de leite que entregara Ceva. Ademais, na doazón de material escolar, que foi realizada corporativamente por Ceva como empresa, participaron tamén os seus traballadores con doazóns persoais, baixo unha acción chamada Amigo Invisible Solidario.

Estas accións son un reflexo do compromiso de Ceva Salud Animal co benestar animal e humano e o respecto ao medio ambiente, que forma parte da súa misión e valores e que a compañía quere transmitir ademais aos seus traballadores.