ESPECIAL: XENÉTICA E REPRODUCIÓN

A selección xenómica

A selección xenómica

Eugenia Peralta, Alfredo Suárez, Nacho Peón e José M.ª San Miguel asinan un artigo dentro do ‘Especial: xenética e reprodución’ de Vaca Pinta 14 no que tentar resumir os conceptos básicos da xenética e da xenómica, revisan como se pode implementar con facilidade o seu emprego nas ganderías e, sobre todo, falan dos beneficios que se obterán do seu uso.

Ler artigo completo (PDF)