XVIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 2021

JUAN LUIS MOSQUERA

Instalacións de vacas secas

Todos as charlas están tamén dispoñibles en www.xornadasseragro.com