Implicacións prácticas para o veterinario na prescrición de antibióticos

Lugo, 10 de abril de 2019

Consumo de antibióticos en gandería, comunicación de vendas e prescricións

Gerardo Rivero (Consellería do Medio Rural)