Entrevista a Jesús María Mangado

INTIA
ENTREVISTA COMPLETA:

“É fundamental que os resultados de experimentación se lle transfiran ao sector”