A CAP Coruña confíalle o muxido a Boumatic no seu novo proxecto de vacas Jersey

A CAP Coruña confíalle o muxido a Boumatic no seu novo proxecto de vacas Jersey