FINANCIAMENTO CON BANCO SANTANDER

Experiencias de financiamento en Gandeiría Carteiro e na cooperativa Cusoviame

ROBERTO CARLOS ROCA (GANDEIRÍA CARTEIRO)

“Automatizamos a fabricación do penso mediante unha inversión grande que se puido facer grazas a acordos co banco e a subvencións"