Experiencias vacinais contra a mastite

"As mamites causadas por S. uberis son cada vez máis frecuentes ata converterse en dominantes e con diferencia"