VII Concurso Micaelense da Raza Holstein Frisia de Outono

San Miguel (Azores), 26 e 27 de novembro de 2021
SECCIÓN 1.ª

Xatas de 6 a 8 meses