CAMPAÑA DA INLAC | TELÉFONO LÁCTEO

Origen España: o selo de garantía para protexer ao sector lácteo do noso país

No marco da campaña Teléfono Lácteo, da Organización Interprofesional Láctea (Inlac), para pór en valor o traballo e o papel estratéxico e esencial do sector lácteo, o gandeiro Xosé Manuel López (Pol, Lugo) destaca que as producións de leite en España son equiparables ás de calquera país da Unión Europea ou dos países do mundo máis esixentes e que o noso país está, ademais, en vangardia mundial de calidade, sustentabilidade, trazabilidad, seguridade alimentaria, benestar animal...

Onde si hai diferenzas é nos hábitos de consumo dos españois, posto que aquí consumimos a terceira parte que os nosos veciños, os franceses, explica López.

"Respecto de Origen España, parécenos que é un decreto que pode ser moi positivo para que os consumidores se conciencien de que son importantes os produtos lácteos do noso país, que se producen aquí porque contribuímos a fomentar o sector do leite local e contribuímos tamén a mellorar a pegada de carbono", subliña o gandeiro.

 "Na etiqueta do produto, e en virtude do Decreto que entrou en vigor o ano pasado, debe ir indicado o país de muxido, o país de transformación e, naqueles casos en que ambas as operacións se desenvolvesen no mesmo país, poderase facer alusión directamente á orixe do leite", explica o gandeiro galego Xosé Manuel López, toda unha garantía para o consumidor, que cada vez valora máis os produtos de proximidade, pola súa calidade e respecto ao medio ambiente.

RESPOSTA A GRANDES PREGUNTAS SOBRE O LÁCTEO

A campaña de Inlac recorreu a un símbolo, o teléfono lácteo de cor branca -o mesmo do leite, que ademais simboliza transparencia-, situado en distintas localizacións nas que traballa o sector: no medio dun prado de Galicia, na praza dun pobo do norte peninsular, nun establo, nunha pequena empresa artesanal, nunha sala de muxido, nun laboratorio de investigación científica... Por suposto, nada mellor que os profesionais do sector lácteo para converterse nos interlocutores cos consumidores, especialmente urbanitas, que xeograficamente adoitan estar máis afastados e ter menor coñecemento sobre o traballo no campo hoxe en día.

No marco da campaña, que conta con varios vídeos explicativos, danse respostas a grandes preguntas como Que achega a gandería á sociedade e ao medio rural en Galicia? Ten algo que dicir o sector lácteo sobre a España baleira? Como evolucionou o coidado dos animais nos últimos anos? Cal é o papel da muller na gandería? ou Como garanten os produtores e a industria a seguridade e a calidade do leite e os produtos lácteos ata que chega ao consumidor final?

Tamén haberá resposta a outras dúbidas da sociedade: Como evolucionou o sector lácteo español en materia de sustentabilidade e cal é o seu compromiso co medio ambiente? Como é o día a día dos traballadores do sector lácteo? En que se diferencian os produtos lácteos españois dos do resto do mundo?