A formación, garante dun sector moderno e profesionalizado

Nun mundo en constante transformación e dominado pola innovación tecnolóxica, a aprendizaxe de novas formas de facer as cousas resulta primordial en todos os ámbitos produtivos, unha realidade á que o sector agropecuario non é alleo e á que os centros de formación tratan de dar resposta cuns programas educativos adaptados ao contexto social, económico, territorial e ambiental de cada zona. Nesta reportaxe publicada en Vaca Pinta 18 coñecemos a oferta dispoñible para o curso 2020-2021 nos centros de referencia da cornixa cantábrica.

Artigo íntegro

Experiencias na EFA Fonteboa (vídeos)