ESPECIAL: XENÉTICA E REPRODUCIÓN

Un problema chamado retención de placenta: claves para facerlle fronte

Os investigadores Uxía Yáñez, Elio López, Pedro J. García, Ana I. Peña, Luis A. Quintela e Juan J. Becerra (Facultade de Veterinaria de Lugo, USC) poñen o foco neste estudo, incluído en Vaca Pinta 21, nunha das patoloxías reprodutivas máis frecuentes no posparto,  a retención de placenta (RP), un proceso que se debe ter en conta nas explotacións de gando vacún debido á súa influencia na eficiencia reprodutiva dos animais e no rendemento económico das granxas afectadas.

Artigo íntegro