ESPECIAL: ABONADO DE PRADEIRAS

O bo ensilado de herba empeza antes da sementeira

Neste estudo, Bea Abad, enxeñeira agrónoma, e Antón Camarero, veterinario (ambos de Adial), describen as prácticas que se deben levar a cabo antes de ensilar se queremos obter un ensilado adecuado e destacan las vantaxes que nos proporciona un bo silo de herba á ración dos nosos animais fronte ao tradicional ensilado de millo. Xa dispoñible en Vaca Pinta 35