NOVAS TECNOLOXÍAS

Trámites burocráticos dos gandeiros de leite mediante o uso das TIC

Co obxectivo de dar a coñecer a visión dos gandeiros de leite acerca das sedes electrónicas do Goberno, leváronse a cabo dous estudos de caso a unha mostra representativa de ganderías leiteiras de Galicia e as análises foron realizadas xusto antes da pandemia e despois da súa peor fase. Alba Vázquez López e Manuel Marey Pérez, da Escola Politécnica de Enxeñería de Lugo (EPS) e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), mostran os resultados en Vaca Pinta 32.