ESPECIAL: CALIDADE DO LEITE E MUXIDO

Tipoloxías e estrutura de explotacións leiteiras con sistema de muxido robotizado no noroeste de España. Grao de satisfacción co sistema

Tipoloxías e estrutura de explotacións leiteiras  con sistema de muxido robotizado no noroeste de España. Grao de satisfacción co sistema

José Manuel Pereira e Ángel Castro (Universidade de Santiago de Compostela) presentan enVaca Pinta 11o estudo que levaron a cabo sobre a implantación do sistema de muxido robotizado (SMR) a partir da realización de enquisas a propietarios de 38 explotacións de leite situadas no noroeste do país con base en tres valores: características estruturais da granxa, motivos para investir nun SMR e implicacións que tivo a adopción do sistema.

Artigo íntegro